Dalgaları Aşmak (*)

Eski Yunan’da salt olarak bilgiye erişmek bile dönemin filozofları için yeterince güçlü bir gönenç kaynağıydı. Bilgiyi öğrencileriyle paylaşmak ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak onlara, isimlerini bugün bile bilmemizden başka bir yarar sağlamadı. Onlar “Bilgi en[…]

Okumaya devam …