Dijital Dönüşüm Yazıları V – Low-Code Platformlar Ne Vaat Ediyor?

Low-Code olarak anılan platformların temel karakteristikleri nelerdir, bize ne tip avantajlar sağlar, ne zaman kullanmak iyi bir seçim olabilir bunlara değinmek istiyorum bu kapsamdaki son yazımda da. Yazının son bölümünde de Low-Code pazarına ait çarpıcı birkaç veri paylaşacağım.

Low-Code platformların temel karakteristikleri ile ilgili olarak bir endüstri standardı belirlenmiş değil ancak birbirine yakın genel kabuller var. Bu kabullerden yola çıkarak Low-Code platformların karakteristik özellikleri Yetenekler ve Yaratılan Fayda başlıklı iki grupta tanımlanabilir. Yalnızca başlıklarını vereceğim, kendi içlerinde de pek çok kısma ayrılabilirler tabi:

Yetenek Temelli Karakteristik Özellikler
• Görsel Modelleme (Visual Modelling)
• Sürekli-Bırak Temelli Arayüzler (Drag-and-Drop Interfaces)
• Tanımsal Araçlar (Declarative Tools)
• Güvenlik (Security)

Fayda Temelli Karakteristik Özellikler
• Mobil Uyumluluk (Instant Mobility)
• Daha Kolay Başlangıç (Low Barrier To Entry)
• Daha Hızlı Üretim (A “Fast Ramp” to Productivity)
• Daha Çok Kullanıcıya Daha Çok Erişim (More Accessible to More Employees)
• Ölçeklenebilir (Scalable)

Aşağıda da Low-Code platformların bizlere sağladığı avantajları maddeler halinde sıralayalım:

• Geliştirme Hızı
• Güncellik
• Kolay Bakım
• Düşük Maliyet
• Gölge IT (Shadow IT) [1] Etkisinde Azalma
• Kolay Değişiklik Yönetimi ve Kurumsal Çevikliğin Artması
• Daha İyi Müşteri Deneyimi
• Daha Hızlı Dijital Dönüşüm / Otomasyon
• Kalifiye Yazılımcı İhtiyacının Azalması
• Birimler Arası İş Birliğinin ve Verimliliğinin Artması
• Daha Az Bug
• Pazara Hızlı Giriş

Hayat toz pembe değil elbette, bu kadar avantajın yanında bazı tatsız şeylerden de bahsetmek gerek. Bahis konusu platformların yaratabileceği dezavantajları da maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

• Her Tip Proje İçin Uygun Olmaması
• Öğrenme Süreci
• Fiyat ve Ödeme Koşulları
• Platform Değişikliği Problemi
• Mobil Uyumluluk Sorunları

Low Code Platformlar Kimler İçindir?

Peki tüm bu koşullar altında bu tip platformlar kimler için ideal bir araç olabilir?

Kurumsal işletmeler için:

 • Mevcut uygulamalar güncelliklerini kaybetmeye başlamış ve iş ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişse,
 • Rekabet avantajı sağlamak ya da rekabetçi olabilmek için iş yapış biçimini değiştirmek ve çok hızlı şekilde dijitalleşmek gerekiyorsa,
 • İşi büyütmek için atılması gereken adımlar, bitmeyen BT operasyon süreçleri yüzünden ciddi bir baş ağrısına dönüşüyorsa,
 • Yapılan yüklü yazılım yatırımları beklenen katma değeri yaratmıyorsa,
 • BT birimlerinin iş yükü giderek artıyorsa ve birim kendisinden beklenen işlevleri yerine getiremeyecek kadar ağır bir yük taşıyorsa,
 • BT birimleri kaynaklarının ve zamanının büyük kısmını yenilenme / gelişme / dijitalleşme (inovasyon) amaçlı değil de mevcut uygulamaların sürdürülebilir olması için (güncellemeler ve hata giderme ihtiyaçları) için harcıyorsa,
 • Yazılım birimleri, kapasitelerini artırabilmek için yeni personel arayışına girmiş olmasına rağmen kalifiye yazılımcı bulamıyorsa ya da bulsa bile talep edilen bütçe planlananın çok üzerindeyse,
 • İş birimleri BT birimleri tarafından karşılanamayan iş ihtiyaçlarını kendi başlarına çözmeye başlamışsa (Shadow IT)

Low Code Platformlar bu tip işletmeler için ideal bir çözüm olacaktır.

Yazılım firmaları için:

 • İş fikirlerinin yazılıma dönüşmesi çok uzun zaman ve büyük bütçeler gerektiriyorsa,
 • Müşterilerin iş ihtiyaçları sürekli değişiyor ve yazılımlarda sıklıkla değişiklik yapmak gerekiyorsa,
 • Müşterilerinin acil ihtiyaçlarına yeterince hızlı cevap verilemiyorsa,
 • Bütçe dahilinde kalifiye yazılımcı bulmak mümkün olmuyorsa,
 • Yazılım ekiplerindeki iş yükü çalışanlar arasında dengeli bir şekilde dağılmıyorsa,
 • Yazılım geliştirme maliyetlerinin yüksekliği pazar rekabetinde dezavantaj yaratıyorsa,
 • İş fikirlerinin yazılıma dönüştürme sürecinin uzunluğu pazara giriş hızını yavaşlatıyorsa,
 • Prototip ve POC çalışmalarının gecikmesi müşterilerin / müşteri adaylarının heyecanını öldürüyorsa,
 • Kaynaklarının yoğunluğu sebebiyle potansiyel satış fırsatlarını kaçırıyorsa

Low Code Platformlar bu tip yazılım şirketleri için son derece verimli bir araç olabilir.

Low Code Pazarının Bugünkü Durumu

2000’li yılların başından itibaren daha yoğun olarak yazılım pazarına giren Low Code Platformlar çok kısa bir sürede kendine oldukça geniş bir pazar payı yaratmayı başardı. Bu aşamada Low Code pazarı ile ilgili çeşitli pazar verilerine de göz atmakta fayda var.

Gartner’ın 2018 Kasım döneminde yaptığı araştırma verilerine göre oldukça çarpıcı sayılardan bahsetmek mümkün. Gartner’ın listelediği 200 tedarikçiden kendisine yanıt veren 82 kuruluştan elde ettiği verilere dayanan araştırmaya göre Low Code Platformlar 54.000’den fazla işletmede kullanılmaktadır ve buna göre elde edilen pazar geliri 2.5 milyar USD civarındadır. [2] Forrester ise herhangi bir tedarikçi sınırlaması yapmadan açıkladığı verilerde 2018 Ağustos dönemi itibariyle pazar büyüklüğünü 4 milyar USD olarak açıklamış. [3] Reasearch and Market ise 2019 Şubat döneminde yayımladığı raporda 2018 yılı sonu itibariyle pazar büyüklüğünü 7.76 milyar USD olarak vermiş. [4]

Araştırma sonuçlarından da anlaşıldığı üzere Low Code pazarı oldukça hareketli ve gelecek vaat ediyor. Dolayısıyla bu pazarda atılacak adımlar çok değerli ve bu pazardan pay almak doğru yaklaşımlarla hiç de zor değil.

Dijital dönüşüm sürecine bir de bu gözlükle bakmak bence anlamlı olabilir.


[1] Daha fazla bilgi için: Gölge IT Nedir? (Shadow IT),  https://www.endustri40.com/golge-it-nedir-shadow-it/ , İndirilme Tarihi: 13.05.2019

[2] Low-Code Development Technologies Evaluation Guide, https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-6IJBUFN&ct=190411&st=sb, İndirilme Tarihi: 13.05.2019

[3] Why you need to know about low-code, even if you’re not responsible for software delivery, https://www.zdnet.com/article/why-you-need-to-know-about-low-code-even-if-youre-not-responsible-for-software-delivery/, İndirilme Tarihi: 14.05.2019

[4] Low Code Development Platform Market Research Report- Forecast 2023, https://www.marketresearchfuture.com/reports/low-code-development-platform-market-5355, İndirilme Tarihi: 14.05.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir