OLAĞAN PSİKOPATLAR

‘’Deha ile delilik arasında ince bir çizgi vardır. ‘’ cümlesine çoğumuz bir yerlerde denk gelip üzerinde az da olsa düşünmüşüzdür. Peki bu çizgi, insanlar tarafından korkulan ve toplumlardan tecrit edilmesi gerektiği düşünülen seri katil, sosyopat ve psikopatlarla, Ceolar, doktorlar, avukatlar gibi insanlarca örnek alınan ve toplumlarca takdir edilen başarılı insanlar arasında da çok ince olabilir mi?

Çoğumuz için bu sorunun cevabı büyük bir ihtimalle olumsuz yönde olurdu. Çünkü toplumsal yaşamın uç noktalarında bulunan bu insanların çok küçük farklarla birbirinden bu kadar ayrılması pek mantıklı gözükmemektedir.

Ancak Oxford Üniversitesi’ nde araştırmacı psikolog olarak çalışan ve Kraliyet Tıp Derneği ve Psikopati Bilimsel Çalışmalar Cemiyeti üyesi olan Kevin Dutton’ un kitabı ‘’Olağan Psikopatlar’’ çizginin bu kadar ince olmasının o kadar mantıksız görünmediğini vurgulamaktadır.

Kitap, psikopat ve sosyopat insanların sahip olduğunu düşündüğümüz empati yoksunluğu, kendine güven, acımasızlık ve ödüle odaklanma, pişmanlık duymama gibi özelliklerin yaptığı işlerde başarılı olan ve insanlarca örnek alınan kişilerde de gözüken ortak özellikler olduğunu vurgulamaktadır.

Peki o zaman bu ortak özelliklere sahip insanları birbirinden bu kadar ayıran nokta nerede bulunmaktadır?

Kevin Dutton, hapishanelerdeki psikopat suçlularla, avukatlar, cerrahlar ve polislik, itfaiyecilik gibi riskli işlerde çalışan kişilerle yaptığı görüşmeler ve testler sonucunda, yukarıdaki özelliklerin hangilerinin bulunmasından ziyade hangi özelliklerin birlikte bulunduğu cevabına ulaşmıştır.

Kitaptan bir örnek vermek gerekirse; her psikopat kendine güven veya acımasızlık özelliklerinin yanında asosyal davranışlar da gösterirken, her asosyal davranış gösteren insan psikopat eğilimde değildir.

Bu örnekten yola çıktığımızda, empati yoksunluğu ve odaklanmanın yanında her psikopat acımasızlık gösterirken, başarılı bir cerrah olabilmek için de odaklanma ve belli bir mesafe hastadan kendimizi soyutlamamız gerekirken acımasız bir insan olmamız gerekmez. Bu da bir cerrah ve psikopat arasındaki ince farkı belirleyen faktör konumundadır.

Bunlara ek olarak kitap, bu özelliklerin hangi durumlarda aktif ve pasif konumlarda olduğunun da bu farkı belirleyen neden arasında olduğu konusunu göstermektedir.

Yapılan testler ve beyin taramalarında, başarılı asker veya polislerin görev esasında acımasızlık ve odaklanma özellikleri sergilerken sosyal yaşamlarında bu özelliklerin pasif durumda olduğu gözlemlenmiştir.Yani içerisinde bulundukları durumlara göre beyinlerinde açma kapama düğmesi görevi gören bir etkileşim vardır.

Olağan Psikopatlar örneklendirme ve bilimsel bulgularla kolay ve anlaşılır okunurluğunun yanında psikolojik ve nörolojik konulara olan ilginizi de arttırabilir.

 

Not: Olağan Psikopatlar kitabının yanında Anthony Crowe’ nin geçmişten günümüze yaşamış seri katillerin kısa biyografisi tarzında olan ‘’Seri Katiller’’ kitabını da bulundurursanız Olağan Psikopatlar kitabında bahsi geçen ve merak ettiğiniz kişiler hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir